Monitoring IT

Monitoring

Monitoring IT prvků slouží k včasnému odhalení problému a jeho rychlému řešení. Tím se předchází haváriím a výpadkům, které mohou nastat pokud by se nezasáhlo včas.
Dobře nastavený monitoring šetří Váš čas a peníze. Systém reaguje na nezvyklé hodnoty sledovaných veličin. Pokud trend sledovaných veličin vybočuje z normálu, systém rozešle varování jak emailem, tak přes SMS. Záleží na nastavení. Systém může monitorovat například tyto hodnoty:
 • Výkon CPU
 • Zaplnění disků
 • Obsazení RAM
 • Traffic na LAN kartách
 • SSL certifikáty
 • Kompaktnost RAID
 • Veškerá data ze SNMP

Mohu si monitoring vyzkoušet?

Ano, stačí se přihlásit do webu monitoringového rozhraní http://monitoring.pro-net.cz
 • uživatel: demo
 • heslo: demo

Spravujeme, konfigurujeme a monitorujeme např. tyto služby

 • Postfix (emailový server)
 • Apache (webový server)
 • OpenVPN (VPN server pro zabezpečený přístup do firemní sítě)
 • bind (DNS server)
 • iptables (firewall)
 • squid (proxy server)
 • radius (AAA servis)
 • MySQL (databázový server)
 • PHP (programovací jazyk pro webové aplikace)
 • Mikrotik (veškeré IP služby)
 • Poskytujeme monitoring IT služeb se SMS nebo email notifikací
 • Migrace CMS Joomla